• 635

    حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

  • 334

    نانوسورد، دستگاه آنالیز دفع و جذب شیمیایی و تعیین سطح ویژه مواد

  • 328

    دستگاه LPCVD از رکن های اصلی آزمایشگاه هایی است که در زمینه ی نانوالکترونیک و یا سیستم های الکترومکانیکی فعالیت می کنند می باشد. لایه ی پلی سیلیکان هم به عنوان گیت ترانزیستورها به کار می رود و هم به عنوان لایه ی قربانی در فرآیندهای ماشین کاری بدنه. برای زدایش کامل قرص سیلیکان و ایجاد غشاء سیلیکانی نیاز به لایه ی محافظ نایتراید سیلیکان می باشد.

Our Clients