حضور در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران با توجه به افزایش چشمگیر تولید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را با هدف معرفی توانمندی‌های کشور در این زمینه، فراهم‌سازی بستری برای تبادل فناوری و هم‌افزایی سازندگان با یکدیگر، بازارسازی، […]

Read More